TIETOSUOJASELOSTEET

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

Laatimispäivä 26.6.2019

REKISTERINPITÄJÄ

Würth Elektronik Oy

Karhutie 4

01900 NURMIJÄRVI

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Jussi Tapanainen

jussi.tapanainen@wurth.fi

REKISTERIN NIMI

Würth Elektronik Oy:n asiakasrekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään Würth Elektronik Oy:n ja asiakasyrityksen väliseen asiakassuhteen ja tilausten hoitoon, tiedonvälitykseen ja markkinointiin. Asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta suoramarkkinointia.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat asiakkaiden rekisteröitymisen yhteydessä antamia tietoja, kuten käyttäjäyrityksen ja käyttäjäyrityksessä toimivien henkilöiden yhteystiedot. Rekisteri sisältää tiedot asiakkaan aikaisemmista tilauksista, sekä www-palvelimen rekisteröimiä teknisiä tietoja.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan ilmoittamat tiedot.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä käsitellään luottamuksellisesti ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan rekisterin käyttö kuuluu. Tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

TARKASTUS-, KORJAUS- JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä lain sallimissa rajoissa. Lisätietoja, palautetta ja kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse rekisteristä vastaavalle henkilölle.

Työhakemusten tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

Laatimispäivä 5.2.2018

REKISTERINPITÄJÄ

Würth Elektronik Oy

Karhutie 4

01900 NURMIJÄRVI

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Jussi Tapanainen

jussi.tapanainen@wurth.fi

REKISTERIN NIMI

Rekrytointi saapuneet työhakemukset.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Würth Elektronik Oy:n rekrytoinnin hoitaminen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Hakijat lähettävät vapaamuotoisen työhakemuksen rekrytointi@wurth.fi -sähköpostiosoitteeseen. Hakemuksista riippuen rekisterissä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia tietoja: henkilön perustiedot (nimi, syntymäaika, yhteystiedot), tietoja koulutuksesta, työkokemuksesta ja osaamisesta.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisteröityjen työnhakijoiden henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman työnhakijan suostumusta.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä käsitellään luottamuksellisesti ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan rekisterin käyttö kuuluu. Tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

TARKASTUS-, KORJAUS- JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä lain sallimissa rajoissa. Lisätietoja, palautetta ja kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse rekisteristä vastaavalle henkilölle.