Palvelut

HYLLYTYSPALVELU
Palvelu1

Hyllypalvelumme perustuu asiakkaan ajan ja tätä kautta rahan säästöön. Hyllytyspalvelussa huolehdimme asiakkaidemme puolesta hyllytystuotteista sopimuksen mukaisesti. Näin ollen asiakkaamme voi luottaa, että tuotannosta löytyy aina oikeata tuotetta oikea määrä ja tietenkin oikeaan aikaan. Palvelu räätälöidään aina asiakaskohtaisesti, näin varmistamme, että palvelun piiriin saadaan juuri oikeat tuotteet ja että sovitut määrät vastaavat todellista kulutusta.

Sopimuksen mukaisesti me toimitamme ja järjestelemme hyllytyspalvelussa käytettävät hyllyt asiakkaan tiloihin varustaen ne tarvittavin etiketein, jotta tuotteet ovat selkeästi löydettävissä ja käytettävissä. Huolehdimme hyllypalvelutuotteiden toimituksesta, hyllytyksestä ja puuteiden kartoituksesta sopimuksen mukaan. Usein käymme tarkastamassa asiakkaan hyllytilanteen viikoittain, mutta myös tiheämpi tai harvempi käyntiväli on mahdollista – asiakkaan tarpeet huomioiden.

Olemme hyllypalvelussa edelläkävijä. Olemme vuosia toimittaneet erilaisia kiinnitystarvikkeita ja komponentteja asiakkaillemme hyllypalvelun kautta – aina asiakkaan tarpeet etusijalle asettaen. Hyllypalveluun sopivat monet erilaiset tuotteet – suunnitellaan yhdessä teille sopiva hyllypalvelukokonaisuus.

ASIAKASKOHTAISET TUOTTEET JA TARVIKKEET
Palvelut-asiakaskohtaiset

Tuotteen suunnittelussa tai kokoonpanossa voi tulla eteen tilanteita missä ratkaisua pitää etsiä vakiotuotteiden ulkopuolelta. Toisinaan tarve voi syntyä ajansäästötarkoituksissa. Markkinat muuttuvat nopeasti ja samalla nopeudella ellei jopa nopeammin muuttuvat loppuasiakkaiden toiveet ja tarpeet. Projektien lyhyet läpimenoajat ja työvoimakustannusten vähentäminen ovat yhä enemmän huomion kohteena. Asiakaskohtaiset tuotteet astuvat tässä skenaariossa entistä tärkeämpään rooliin. Me pystymme vastaamaan tähän haasteeseen tukemalla asiakkaidemme liiketoimintaa tarjoamalla mahdollisuuden asiakaskohtaisiin tuotteisiin ja sarjoihin. Globaalin hankintaketjumme turvin pystymme tarjoamaan asiakkaillemme räätälöityjä erikoistuotteita, jotka valmistutamme asiakkaan mittojen ja piirustusten mukaisesti.

PUSSITUKSET JA TUOTEKITIT
Pussitus

Pussitus

Kun haluat keskittyä omaan ydinosaamiseesi jätä tuotepussitukset meille. Asiakkaanamme on lukuisia yrityksiä joiden alihankintaketjut ovat laajat. Kokoonpanoa voidaan tehdä monissa eri tehtaissa ja alihankintaketjuissa. Säästääksemme asiakkaidemme aikaa ja rahaa voimme hoitaa asiakkaan puolesta erilaisten tuotteiden pussitukset, jotta aina eri kokoonpanovaiheissa ovat oikeat tuotteet sopivin määrin valmiina kokoonpanotyössä. Näin ollen eri ruuveja, muttereita tai muita tavattavia tuotteita ei pidä erikseen etsiä tai kastata eripuolelta tuotantoa. Yhdessä kokoamisvaiheessa tarvittavat tuotteet ovat pussituksen jälkeen helposti saatavissa samasta paikasta ja aina on juuri tarvittava määrä oikeita tuotteita.